Cử Nhân LÊ NGUYỄN CẨM LY

- Cử Nhân LÊ NGUYỄN CẨM LY

  • Ngày đăng: 14 - 08 - 2017

CỐ VẤN VÀ ĐIỀU HÀNH DỊCH VỤ

Chức Vụ: Điều Dưỡng Sản Phụ Khoa

Công tác đơn vị : Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng 

Đã và đang công tác tại chuyên khoa sản nhi trên 10 năm, bà là người cố vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe mẹ và bé.